LY SON - SA HUYNH GEOPARK MANAGEMENT BOARD
Bộ phận tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu, đề nghị, ý kiến liên quan đến hoạt động chính của công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh

Phone number: (0255) 3829.437

Fax: 02553.829.437

Email: lysongeoparkvn@gmail.com

Feedback
Security code
Quang Ngai Weather
Quang Ngai, VN
03:31 WED
Today Weather: light rain
light rain
24.6
°C
Humidity: 98 %
Wind: 3.7 m/s
Min/Max Temp: 24.6 °C - 24.6 °C
Sunrise: 18:39
Sunset: 06:18
Top hit
Link
Online
  • Online107
  • Today22,221
  • This month826,937
  • Total17,770,029

Advertisements +84 255 3829 473

LY SON - SA HUYNH GEOPARK MANAGEMENT BOARD

105 Hung Vuong Street, Quang Ngai City, Quang Ngai Province, Vietnam.
Tel. +84 255 3829 473.
Email: lysongeoparkvn@gmail.com
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second