LY SON - SA HUYNH GEOPARK MANAGEMENT BOARD
Bộ phận tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu, đề nghị, ý kiến liên quan đến hoạt động chính của công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh

Phone number: (0255) 3829.437

Fax: 02553.829.437

Email: lysongeoparkvn@gmail.com

Feedback
Security code
Quang Ngai Weather
Quang Ngai, VN
19:13 WED
Today Weather: overcast clouds
overcast clouds
22.31
°C
Humidity: 91 %
Wind: 1.35 m/s
Min/Max Temp: 22.31 °C - 22.31 °C
Sunrise: 18:30
Sunset: 06:58
Top hit
Link
Online
  • Online231
  • Today58,820
  • This month425,663
  • Total10,816,328

Advertisements +84 255 3829 473

LY SON - SA HUYNH GEOPARK MANAGEMENT BOARD

105 Hung Vuong Street, Quang Ngai City, Quang Ngai Province, Vietnam.
Tel. +84 255 3829 473.
Email: lysongeoparkvn@gmail.com
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second