Đa dạng sinh học vùng công viên địa chất Quảng Ngãi

Chủ nhật - 05/08/2018 11:51
     Vùng công viên địa chất Quảng Ngãi dự kiến có diện tích hơn 2.000 km 2 bao trùm địa bàn các huyện Lý Sơn, Bình Sơn, Sơn Hà, Trà Bồng, Tây Trà, một phần các huyện Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ và thành phố Quảng Ngãi. Vùng công viên rộng lớn này bao gồm các phần diện tích có địa hình đa dạng từ núi cao đến đồng bằng ven biển và hải đảo. Do vậy công viên địa chất Quảng Ngãi chứa đựng nhiều giá trị đa dạng sinh học đặc trưng.
 
8rang san ho dang vu
Rạng san hô. Ảnh: Đăng Vũ

     Đa dạng sinh học là sự phong phú về nguồn gen, về giống, loài sinh vật và hệ sinh thái trong tự nhiên. Để được UNESCO công nhận là công viên địa chất toàn cầu thì ngoài việc chứng minh giá trị địa chất ở tầm quốc tế còn phải kết nối được giá trị di sản địa chất với di sản tự nhiên, di sản văn hóa và các di sản phi vật thể khác. Đa dạng sinh học trong vùng công viên địa chất Quảng Ngãi dự kiến là một phần không thể tách rời mà còn bổ sung các giá trị di sản đặc trưng của vùng công viên.

     Công viên địa chất Quảng Ngãi dự kiến bao gồm các khu bảo tồn đã và đang được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, khoanh vùng bảo vệ như: Khu bảo tồn biển Lý Sơn, Khu bảo tồn dự trữ thiên nhiên khu Tây huyện Ba Tơ, Khu dự trữ thiên nhiên khu Tây huyện Trà Bồng, Khu bảo tồn sinh cảnh loài Rùa Trung bộ, Khu dự trữ sinh quyển thế giới Sa Huỳnh - Quảng Ngãi. Nhờ địa hình đa dạng nên khu vực công viên địa chất dự kiến có nhiều đầm phá ven biển, rừng ngập mặn, rừng nhiệt đới, rừng nguyên sinh,... là nơi chứa đựng giá trị đa dạng sinh học rất cao.

     Khu vực đảo Lý Sơn và các vùng biển phụ cận có độ đa dạng sinh học cao, có hệ sinh thái điển hình như rạn san hô, thảm cỏ biển với trên 700 loài động thực vật biển được xác định. Trong đó có 150 loài san hô, 202 loài cá biển, 137 loài rong biển, 96 loài giáp xác, 40 loài da gai, 6 loài cỏ biển,... Ngoài ra, có 25 loài nằm trong danh mục các loại thủy sản có nguy cơ tuyệt chủng ở Việt Nam, đặc biệt trong số năm loài rùa biển có nguy cơ tuyệt chủng trên thế giới thì vùng biển Quảng Ngãi có đến bốn loài gồm: rùa da, vích, đồi mồi và đồi mồi dứa. Các loài sinh vật quý hiếm khác như san hô đen, hải sâm, tôm hùm, trai tai tượng,... cũng được tìm thấy trong vùng biển c